Organizatorzy/Organisers

Instytucje:
Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
tel. 12 663 17 55
fax. 12 663 17 56

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Izabela Trzcińska
Dr Wojciech Kosior
Dr Zbigniew Łagosz
Dr Agata Świerzowska
Dr Paulina Tendera
Mgr Katarzyna Bajka
Mgr Karolina Hess
Mgr Larysa Michalska

Komitet naukowy Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem:
Prof. dr hab. Alicja Baluch
Prof. dr hab. Marta Kudelska
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Prof. dr hab. Anna Mikołejko
Prof. dr hab. Joanna Sachse
Prof. dr hab. Beata Szymańska
Dr hab. Artur Jocz
Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
Jerzy Prokopiuk


Institutions:
Polish Society for the Study of Western Esotericism
Grodzka Street 52
31-044 Cracow

Centre for Comparative Studies of Civilisations
Grodzka Street 52
31-044 Cracow
phone 12 663 17 55
fax 12 663 17 56

Organising committee:
Dr hab. Izabela Trzcińska
Dr Wojciech Kosior
Dr Zbigniew Łagosz
Dr Agata Świerzowska
Dr Paulina Tendera
Mgr Katarzyna Bajka
Mgr Karolina Hess
Mgr Larysa Michalska

Scientific committee of the Polish Society for the Study of Western Esotericism:
Prof. dr hab. Alicja Baluch
Prof. dr hab. Marta Kudelska
Prof. dr hab. Anna Mikołejko
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Prof. dr hab. Joanna Sachse
Prof. dr hab. Beata Szymańska
Dr hab. Artur Jocz
Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
Jerzy Prokopiuk