Publikacja/Publication

Termin nadsyłania tekstów pokonferencyjnych mija 30 listopada 2016 r. Objętość tekstów powinna wynosić około 20 tys. znaków (ze spacjami). Propozycje artykułów należy przesyłać na adres imaginatioetactio@gmail.com.

Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania tekstów są dostępne tutaj.


The call for papers deadline for the post conference volume is November the 30th, 2016. The papers’ length should be approximately 20.000 characters (with spaces). The proposals should be submitted to imaginatioetactio@gmail.com.

The guidelines for the submissions in English will be published soon.

Reklamy