Rejestracja/Registration

Terminy:
Zgłoszenia wraz z abstraktami (maks. 2 tys. znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2016 roku wyłącznie poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Decyzję o akceptacji/odrzuceniu zgłoszenia każdy ze zgłaszających otrzyma drogą mailową najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 roku.

Aby dokonać rejestracji na konferencję, proszę posłużyć się odpowiednim formularzem:

W przypadku późno zrealizowanego przelewu, proszę mieć ze sobą dowód wpłaty.

Wpisowe:
– wczesna rejestracja (do 31 lipca 2016) – 400 PLN/200 EUR,
– późna rejestracja  (do 31 sierpnia) – 450 PLN/250 EUR,
– członkowie Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem – 350 PLN,
– doktoranci – 250 PLN/60 EUR,
– bierne uczestnictwo – 30 PLN/10 EUR.
(Opłata w PLN dotyczy prelegentów z Polski).

Wpisowe dla prelegentów obejmuje:
– 2 obiady,
– uroczysty bankiet,
– poczęstunek podczas przerw kawowych,
– materiały konferencyjne,
– publikację artykułów pokonferencyjnych.

Wpisowe dla biernych uczestników obejmuje:
– poczęstunek podczas przerw kawowych.

Dane do przelewu (PLN):
33 2030 0045 1110 0000 0409 7470
Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków


Dates:
Abstracts should be submitted before June 30th 2016, only via the appropriate online form.
The decisions regarding the acceptance/rejection will be announced by July 15th 2016 at the latest.

In order to register for the conference, please fill up the appropriate form:

In case of a late bank transfer, please have a proof of payment with you.

Fees:
– early-bird registration (before July 31st 2016) – 200 EUR/400 PLN,
– late registration (before August 31st 2016) – 250 EUR/450 PLN,
– students and PhD candidates – 60 EUR/250 PLN,
– non-presenters – 10 EUR/30 PLN (the fee covers the refreshments served during the coffee breaks).
(The fee in PLN applies to the attendants from Poland).

The fee for the speakers covers:
– two lunches,
– conference dinner,
– coffee breaks,
– conference materials,
– publication of post-conference papers.

The fee for the non-speakers covers:
– the refreshments served during the coffee breaks.

Bank transfer details (EUR):
20 2030 0045 3110 0000 0037 2620
Polish Society for the Study of Western Esotericism
Grodzka 52 Street
31-044 Cracow